Unilogin Panel

ROL-dag

På næstsidste skoledag inden sommerferien holdt skolen igen ROL-dag (Rantzausminde-OL), hvor elever fra 0. – 7. årgang var delt i hold (lande) på tværs af klasserne, som dyste mod hinanden. 8. årgangs elever stod for de mange poster rundt om på skolen.

“Sverige” vandt ROL2019.