Unilogin Panel

Skålsten?

Da der i begyndelsen af 1980´erne blev gravet ud til skolens fundament, stødte man på den store sten, der nu ligger ved skolens hovedindgang. Stenen er muligvis en skålsten, dvs. en offersten fra bronzealderen, hvor vores forfædre kunne ofre til deres guder.
Arkæologer fra Svendborg Museum har vist interesse for stenen, og det skal nu undersøges, om det er en rigtig skålsten. Spændende !!