Uni-C Login

Grønt Flag

På skoleårets sidste dag, fredag d. 29. juni, blev det markeret at Rantzausminde Skole igen i 2018 har fået “Det Grønne Flag”. Skolens Miljøråd har stået bag en række tiltag i årets løb med hensyn til sortering af affald, indsamling af affald samt energibesparelser, der tilsammen betyder, at vi har kvalificeret os.

Svendborg kommunes borgmester, Bo Hansen, holdt talen ved overrækkelsen af Det Grønne Flag, og takkede i den forbindelse for indsatsen, der jo er til gavn for fremtidens miljø.